.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Jiné

Rubrika: Jiné, Upraveno: 14.9.2020, autor: MŠ Mýto

Prohlášení o přístupnosti


Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS a podobné dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, využijte prosím kontakt na správce webu (viz níže).

Webové stránky jsou vytvořeny podle normy HTML a dodržují sémantické a syntaktické zásady. Kde je to účelné, je využíváno formátování externím stylopisem CSS. Web je přístupný z různých druhů zařízení a lze ho ovládat za pomoci klávesnice.

Některé informace jsou zveřejňovány formou dokumentů ke stažení ve formátech DOC, DOCX, RTF, PDF, XLS (a odvozených), PPT (a odvozených). Funkci hlasových čteček pro tyto formáty nabízí tvůrci programů pro tyto formáty.

Obsah stránek může být spoluvytvářen galeriemi fotografií a obrázků nebo jednotlivými fotografiemi a obrázky. V případě, že se nejedná o zásadní obsahovou součást, nemusí být textový obsah připojen.

V případě problémů a nejasností nás prosím kontaktujte: skolka@mestomyto.cz.