.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Pasování předškoláků na školáky aneb náš velký den

Rubrika: Medvědi, Upraveno: 2.7.2024, autor: MŠ Sluníčko
Vrcholná akce pro naše předškoláky připadla na čtvrtek 13. června 2024. Letos jsme na tradiční akci třídy Medvědů využili toho, že za nedlouho proběhne Letní olympiáda, a protože máme třídu akčních dětí a letošní rok jsme prožili v pohybu, využili jsme šance a tento den byl zaměřen na téma olympiády. Bez nadsázky můžeme říct, že to byl den, ke kterému směřovalo několikaleté snažení. Ze zahrady naší mateřské školy se stal NÁŠ olympijský park a my jsme zažili další krásné společné odpoledne. 
Za zvuku olympijské hymny naši akci zahájil průvod třídy Medvědů. Děti měly trička, která si samy dozdobily a podepsaly a budou je mít na památku tohoto výjimečného dne a můžou je využít i při fandění našim olympionikům. Delegace našich školkových sportovců se seřadila a zamávala početnému publiku rodičů a hostů. 
Potom jsme si všichni společně zatančili oblíbený tanec "ČUČUA", při kterém prostě byla zábava. Následovala píseň na sportovní téma, kde děti předvedly, že jim pohyb opravdu není cizí. 


Další společná píseň opět rozpohybovala všechny. Po hudební části programu následovaly básně v podání našich dětí, které nacvičily ve dvojicích nebo trojicích. Všechny děti je přednesly s jistotou a nejen tím dokázaly, že je pan starosta František Končel mohl pasovat do role školáků. Děti dostaly absolventské čepice, pan starosta je poklepáním mečem pasoval a jejich současné paní učitelky i jejich nová paní učitelka Vítámvásová jim předaly dárky na památku. Poté jsme si všichni společně přiťukli na rozloučenou a hlavně na úspěšný start našich školáků. 

A pak už se všichni vrhli do sportování a NÁŠ olympijský park byl plný nadšení, odhodlání a viděli jsme několik kvalitních soubojů a sportovních výkonů. Všichni si mohli vyzkoušet naše olympijské disciplíny jako box, šerm, kanoistiku, lukoštřelbu, horolezectví, atletiku, volejbal, fotbal a další ... 
Děkujeme všem za podporu a účast. Byly to chvíle emotivní, které pro nás budou krásnou vzpomínkou. 
Přejeme všem školákům hodně úspěchů, píle a odhodlání, ať je jejich vstup do 1. třídy pohodový a překážky, které se našim sporťákům do cesty postaví, přeskočí na pár švihnutí. Protože my víme, že to zvládnou..