.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Pasování na školáky

Rubrika: Medvědi, Upraveno: 7.7.2023, autor: MŠ Sluníčko
V červnu nás čekalo tradičně pasování našich předškoláků na školáky. Přestože se pasování kvůli nemocnosti dětí muselo přesouvat a třída Medvědů měla i značně ztížený nácvik odpoledního programu, nebylo to na jejich vystoupení znát.
Pasování proběhlo na zahradě naší mateřské školy, která se krásně zaplnila. 


Na vystoupení se kromě našich budoucích školáků podílely jejich paní učitelky Miroslava Hrachová a Simona Hrabáková, ale i jejich třídní kamarádi a další zaměstnankyně mateřské školy, jejichž herecké umění paní učitelky skvěle zakomponovaly do nacvičených scének a písní. Tak jako celý školní rok u Medvědů, i toto odpoledne se neslo v duchu cestování party Čtyřlístku Starými pověstmi českými.

 

Vystoupení bylo pro rodiče a příbuzné poutavé, vtipné, ale i dojemné. Na závěr se k dětem připojila i jejich budoucí třídní učitelka ZŠ paní Martina Kasíková a už z jejich společné písně je jasné, že tohle bude pěkně sehraná parta. 


Pasování na školáky se ujal pan starosta František Končel. Symbolicky děti pasoval poklepem mečem. Děti dostaly slavnostní čepici, pamětní list a krásnou sluníčkovou "medaili".Přejeme budoucím prvňákům pohodový vstup do školních lavic a mnoho úspěchů.