.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Mami, tati, podívej, co dovedu

Rubrika: Medvědi, Upraveno: 19.3.2023, autor: MŠ Sluníčko
Dne 14.3.2023 v odpoledních hodinách měli možnosti dorazit do naší školky rodiče se svými předškoláky, aby jim jejich děti předvedly, co dovedou. 
Jedná se o každoroční akci konanou před zápisem do základní školy. Je určená především k tomu, aby děti ukázaly své znalosti a dovednosti svým rodičům ve známém prostředí. Rodiče viděli a ujistily se v tom, co je silnou stránkou jejich předškoláka a kde je třeba případně něco procvičit tak, aby jejich dítě úspěšně zvládly dubnový zápis do první třídy. 
Pro děti bylo připraveno celkem 5 stanovišť, po jejichž absolvování si mohly jít vybrat zaslouženou odměnu. Ke stanovištím se posadily paní učitelky a děti si postupně přicházely plnit úkoly, které jim nachystaly. Jednalo se o úkoly z oblasti zrakového a sluchového vnímání, časové a prostorové orientace. Dále o úkoly na procvičení hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a předmatematických představ a dovedností. 
Děkujeme všem, kteří dorazili. Pro všechny zúčastněné to bylo velmi podnětné odpoledne.