.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Slůňata

Rubrika: Slůňata, Upraveno: 23.3.2024, autor: MŠ Mýto
O Vaše dětičky se stará p. uč. Bc. Jitka Matěchová a AP Marcela Smolová

Třída nejmladších dětí, které přichází poprvé do mateřské školy. Největší důraz klademe zejména na zvládání jednoduché sebeobsluhy, dodržování základních hygienických návyků, přizpůsobení se režimu mateřské školy, vedení dětí k samostatnosti.

Hrajeme si s kamarády, učíme se půjčovat si hračky a rozdělit se o ně.
Je pro nás důležité - rozvíjet hrubou motoriku, jemnou a motoriku mluvidel.