.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Oznámení o snížení školného za měsíc prosinec 2022

Rubrika: Aktuality, Vydáno: 27.12.2022, autor: MŠ Sluníčko

Úplata za předškolní vzdělávání:
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je stanoveno: “Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2) stejně tak děti, které mají odklad povinné školní docházky.”
Úplata za předškolní vzdělávání je vyhláškou MŠ pro dané období stanovena 390, Kč měsíčně. V ní a platném Školním řádu je uvedeno: „Pokud je MŠ uzavřena po dobu delší než 5 dní, je školné poníženo.“

Na základě rozhodnutí ředitelky MŠ Sluníčko Mýto v souladu s výše uvedeným, bude školné za prosinec 2022 upraveno takto:

pracovních dnů v prosinci ……………………………………..….. 21 dní
MŠ otevřena ……………………………………………………….………..12 dní
MŠ uzavřena …………………………………………………………….…. 9 dní

Výpočet výše školného:

390 : 21 se rovná X
X krát 12 se rovná 223

Na účty plátců školného bude tedy vráceno:

390 – 223 se rovná 167 Kč

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte ředitelku školy.


V Mýtě 27.12.2022.

Miroslava Hrachová, ředitelka MŠ Sluníčko Mýto.