.
Mateřská škola SluníčkoMýto

MAP Rokycany

Rubrika: Aktuality, Upraveno: 22.8.2023, autor: MŠ Sluníčko
Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: https://www.rokycany.mapplzensko.cz/aktualne-dokumenty-k-pripominkovani.php

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 11.9.2023

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!