.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Diagnostika iSophi

Rubrika: Aktuality, Upraveno: 24.2.2022, autor: MŠ Sluníčko
Vážení rodiče,

naše pedagožky plnily povinnost pedagogické diagnostiky vyžadované českou legislativou dosud vždy formou záznamových listů v souladu s RVP a na základě zjištěného informovaly rodiče o podpoře vývoje dítěte v každém odd. mš. Nejvíce se z ped. diagnostiky vychází v předškolním oddělení, před vstupem do ZŠ. Nyní opouštíme "papírové" záznamové listy a
zapojujeme se do sítě školek v ČR, které používají diagnostický nástroj iSophi: https://isophi.cz/

Naše školka zakoupila licenci pro všechny věkové skupiny. Vypracovávání diagnostiky již bylo zahájeno ve třídě předškoláků a postupně se zavede do všech tříd. Rodiče se mohou informovat o výsledcích dětí u svých p. učitelek.

Autorky obsahu iSophi diagnostiky Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. pracují jako psycholožky a speciální pedagožky. Vedou pedagogicko-psychologickou poradnu a mají praktické zkušenosti ze vzdělávacích systémů v evropských i mimoevropských zemích. Více o iSophi

Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech:
 • Grafomotorika
 • Předmatematické představy
 • Prostorová představivost
 • Časová orientace
 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Verbální myšlení
 • Sociální porozumění
 • Sebeobsluha
 • Jemná motorika
 • Hrubá motorika
 • Pozornost, Řeč