.
Mateřská škola SluníčkoMýto

Projektový den v MŠ Sluníčko Mýto

Rubrika: Naše aktivity, Vydáno: 5.6.2021, autor: MŠ Sluníčko

Nápad projektového dne jsme náležitě promysleli a s nadšením zrealizovali. Výsledek velice potěšil nejen nás, ale nadchl i děti. Našemu putování za poznáním jsme dali název „Tajuplný svět přírody“. Šest paní učitelek, šest stanovišť a dva odborníci z praxe.

Stanoviště U medvěda připravila p.uč. Radka Křivková, využila našich tabulí se zvířaty. Děti je třídily, hledaly společné znaky, skládaly obrázky, napodobovaly zvuky.


Potom jim pan Pavel Moulis ze záchranné stanice živočichů v Rokycanech poradil, jak zacházet s nalezenými zajíčky, ježky nebo ptáčky. Kdo poznal vycpaného ptáčka, dostal odměnu. Nejlepší bylo krmení mladého špačka granulemi a krmení sýce masem.


U včelky Máji a p.uč. Miroslavy Hrachové se seznámily s vývojovými stádii včely medonosné, zahrály si „včelí sudoku“, poznávaly rozdíl mezi medem květovým a lesním. Mňam.


Na tuto aktivitu navázal včelař pan Pavel Kořen. Děti se dozvěděly, jak to v úlu chodí. Měly na ruce trubce a nebály se ho. Protože žihadlo nám mohou dát jen dělnice.Dokonce se z nich na chvilku stali včelaři. Kukly s obleky jim moc slušely.Up.uč. Markéty Machaté zase děti zahradničily. Vyzkoušely si zasadit sazeničky máty, které si pak odnesly domů. Jistě si někteří zapamatují, jak se o rostlinky starat. Žížalí závody nakonec se staly skvělým zpestřením.

Družstva dětí po 3-4 vedl po zahradě velitel, děti dostaly naši důvěru a nezklamaly. Nasbíraly všichni 6 koníků na důkaz toho, že všude byly. Také si ozkoušely koloběh vody s p.uč. Jindrou Kunešovou. Z velkých mraků napršelo do rybníka k vodníkovi. Voda se  vypařila, vytvořila mraky  a zase pršelo…. Vývojová stádia žáby je velice zaujala. I o duze vše věděly.S p.uč. Michaelou Hofmanovou si zahrály na mravence. Když si nasadily brýle, dokonce jako mravenec viděly. Mikroskopy a lupou zkoumaly mušky, ploštice a svinky, které našly v trávě. Zaujal zejména vývoj slunéčka sedmitečného a motýla – zdařilé makety.


A protože všichni chceme, aby nám příroda zůstala čistá a  krásná, musíme se o ni starat. V první řadě třídit odpad. O tom, že to děti perfektně umí se přesvědčila p.uč. Markéta Kuglerová na svém stanovišti.

 

Mgr. Jindra Kunešová, ředitelka